13.12.2010 Praha: Workshop C´est la vie na ZŠ Na Santošce

Ve středu 3.11. se na základní škole Na Santošce na Praze 5 konal workshop C´est la vie zaměřený na získávání sociálních kompetencí.

Deváťáci, kterých se workshopu zúčastnilo celkem 21, si během něj mohli vyzkoušet, jak bude vypadat jejich život poté, co vyjdou základní školu. Děti spolupracovaly a hra je velice bavila. Podařilo se úspěšně integrovat i dvě žákyně z Moldávie a Ruska, které češtinu ještě neovládají. Paní učitelky, které byly celou dobu přítomné, workshop hodnotily velmi pozitivně, domluvily jsme s nimi termín posledního workshopu v tomto školním roce. Některé děti projevily zájem i o námi nabízený doprovod na dny otevřených dveří na SŠ.

Další informace: aneta.horka@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.