19.01.2011 Prostějov: C´est la vie na SOU E. Husserla

Ve čtvrtek 25. listopadu se na středním odborném učilišti E. Husserla uskutečnil workshop C´est la vie zaměřený na posílení sociálních kompetencí v oblastech vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikaci s úřady, trávení volného času.
V rámci workshopu mají děti možnost zorientovat se v systému různých úřadů, různých typů smluv, vyzkoušet si pohovor u zaměstnavatele či pohovor u přijímacího řízení, naučí se psát životopis atd. Hráči mohou volit různé herní strategie simulující život dospělého člověka a nesou za ně následky této volby (pozitivní i negativní). Samovolně a nenásilnou formou získává představu o kompetencích či znalostech, které by bylo vhodné dále rozvinout či si osvojit. Účastník hry si tak nanečisto projde rozličnými životními situacemi a nahlédne do možných scénářů své další životní cesty.

Využívají se prvky z deskové hry C´est la vie převedené do reálné podoby. Dokumenty, které se používají v reálném životě – přihlášky, smlouvy – nájemní, ubytovací, DPP, DPČ, někdy ve zkrácené verzi(pouze 1. Strana), aby hra nebyla unavující a zdlouhavá.

Workshop byl realizován po domluvě s vedením školy a výchovnou poradkyní s třídními pedagogy vybraných tříd (s drobnou ochutnávkou hry). Výchovnou poradkyní byla vybrána třída, kde se jí zdá nejvíce ohrožených studentů. Ročník servírek – kuchařů byl docela aktivní, až na pár žáků, kteří již tento workshop absolvovali a tudíž je již po druhé nebavil, ale podařilo se nám po prvotním bojkotu hry, s dívkami domluvit, aby nerušily ostatní studenty. Ostatní myslím zaujal, ale na střední škole je již volnější režim a tak žáci chodili na chodbu o přestávce, případně jim pedagog napsal propustku a zašli si do obchodu. Workshop se docela zdařil, žáci si prý i něco odnesli. Zjišťovali jsme i jejich motivaci a spokojenost se studiem.

Další informace: jana.svetlikova@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.