19.01.2011 Sokolov: Workshop

Ve středu 15. prosince se na Základní škole praktické ve Svahově ulicici čp. 26 v Karlových Varech uskutečnil seminář Kariérného poradenství.

Osm žáků 8. B pracovalo s pracovními listy „Kdo jsem a kdo budu“, které zahrnují celkem šest aktivit. S touto skupinou se muselo pracovat trochu odlišným způsobem než s jinými skupinami žáků stejného ročníku na jiných základních školách, protože tito žáci jsou určitým způsobem limitováni fyzickými či psychickým handicapem. To však neznamená, že by o danou práci s pracovními listy neprojevovali zájem, právě naopak. Jen se jim některé části musely podrobněji vysvětlit. Většina z nich již přemýšlela o svém následném vzdělání a zaměstnání. Někteří z nich si například určili budoucí vzdělání a zaměstnání na základě svých koníčků, např. jeden chlapec rád opravuje mechanické a elektronické přístroje, proto by se rád vyučil automechanikem.

Další informace: lukas.svoboda@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.