21.01.2011 Plzeň: Workshop C´est la vie na SŠIFS (I. A)

V pondělí 22. listopadu proběhl na SŠIFS dopolední workshop C´est la vie pro studenty prvních ročníků. Účastníci workshopu byli seznámeni s pravidly hry a jejími cíli.

Pracovali ve skupinách, v rámci kterých si vytvořili herní postavu a volili různé životní strategie, které je měli dovést k životnímu úspěchu. Mohli studovat, pracovat, zaevidovat se na úřadu práce, hrát hazardní hry a nakupovat. V rámci studia museli složit přijímací zkoušky, splnit docházku a nakonec závěrečnou zkoušku. Aby získali práci, museli ji nejprve hledat, obstát u pohovoru, sepsat CV, případně motivační dopis. Pracovat museli každé kolo, aby jim byla vyplacena mzda. Během každého kola si museli obstarat dostatek peněz na zaplacení nájemného a jídla. Ve hře mohli krást, za to jim ale hrozil zápis v rejstříku trestů, což jim snižovalo šance na uplatnění na pracovním trhu. Děti se během jednotlivých kol setkávaly s „realitou“ hledání práce, vyjednávání se zaměstnavatelem, vyplňování formulářů na úřadě.

Většina dětí hned na začátku uvedla, že střední školu chtějí dokončit, proto bylo hlavním cílem hry upozornit je na možné situace, které by jim v úspěšném dokončení školy mohly zabránit. V oblasti vzdělávání tak byl hlavní důraz kladen na docházku a přípravu na zkoušky. Z těchto důvodů také byly některé skupiny při dokončení školy neúspěšné a zažili si jaké to je, když do školy chtějí nastoupit, znovu skládat přijímací zkoušky, chodit do školy v době, kdy ostatní už pracují a mohou utrácet vydělané peníze.

V oblasti práce, pak studenti naráželi na problémy spojené s hledáním práce. Někdo musel práci hledat několik kol, než se mu povedlo projít pohovorem a získat zaměstnání. Někdo získal zaměstnání lehce, ale problém se vyskytl, až ve chvíli, kdy mu měla být vyplacena výplata. Ti, kteří si nezkontrolovali smlouvu, měli problémy s platbou pojistného – pracovali pouze na DPP, výplatou mzdy v domluvené výši – nezkontrolovali si písemné znění výše mzdy a někteří neměli smlouvu podepsanou zaměstnavatelem. Hlavní důraz byl kladen na formální správnost uzavřených pracovních vztahů.

V závěrečné reflexi tak byli žáci upozorněni na to, jaké důsledky může mít, pokud podepisují něco, co si nepřečtou. Na úřad práce se přihlásila jen jedna skupina, i přesto, že v několika kolech museli hradit zdravotní pojištění a dostávali se do dluhů. Obdobně jako v jiných třídách měli problém s vyplňováním formulářů.

V závěrečné reflexi, hodnotili žáci workshop jako přínosný. Práce je bavila, pozitivně hodnotili hlavně možnost zažít, jaké to bude hledat práci a jak může být obtížné práci o kterou měli zájem získat. Workshopu se zůčastnilo celkem 29 účastníků.

Další informace: lenka.hollerova@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.