6.05.2011 Olomouc: Nezapomeňte u přijímaček na zápisový lístek

Všichni, kteří si podali přihlášku ke studiu na SŠ či SOU již v současné době znají rozhodnutí, zda byli či nebyli přijati. Tímto ale celý maraton a starosti s tím, co po škole, nekončí. Je tady ještě formulář s názvem: Zápisový lístek. K čemu slouží?

Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole v některém kole přijímacího řízení, musí svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání v dané škole potvrdit zápisovým lístkem do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, vzdává se tímto práva stát se žákem dané školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Žáci ZŠ obdrželi veškeré potřebné informace, pokyny a související dokumenty k přijímacímu řízení (včetně zápisového lístku) ve své škole již v březnu. V jiné situaci jsou ti, kteří si podali přihlášku ke studiu a nejsou v současné době žáky ZŠ (např. jsou registrovaní na ÚP, pracují, atp.). Ti si musí sami vyzvednout či podat žádost o vydání zápisového lístku na příslušném krajském úřadu (podle trvalého bydliště). Každý uchazeč obdrží pouze 1 zápisový lístek.

Více informací, formuláře a pokyny naleznete na stránkách každého krajského úřadu (nejspíše v sekci školství/ přijímací řízení). 


Další informace: Jana Světlíková, kariérní poradkyně Olomouc, tel.:(+420) 739 220 906,                 jana.svetlikova@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.