30.06.2011 Olomouc: Workshop C´est la vie na SOU stavebním v Prostějově

V pátek 20. května proběhl na středním učilišti stavebním v Prostějově workshop C´est la vie pro téměř tři desítky učňů z oboru instalatéři a elektrikáři.

Skupina účastníků byla početná a různého věkového rozpětí. Studenti byli aktivní, kreativní, workshop je ve vysoké míře zaujal, často uplatňovali vlastní zkušenosti ze života, vyzkoušeli si různé herní strategie – od práce na černo až po bezdomovectví.

Během workshopu pracovník kapo zjišťoval skutečný zájem a naplňování očekávání studentů, jejich uplatnitelnost, představu o budoucnosti, jejich spokojenost ve studovaném oboru, míru praxe. Skupina byla dobře spolupracující, vstřícná,  respektovala domluvené pravidla.

Závěrečné shrnutí studenti přivítali, vnímali pozitivně a oceňovali námi poskytnuté informace. S třídním pedagogem jsme pak společně zhodnotili workshop a jeho užitečnost (třídní pedagog hodnotí workshop jako přínosný, obohacující a také smysluplný – a viděl by efektivní realizovat workshop se studenty i před ukončováním studia).

 

Další informace o workshopech: jana.svetlikova@clovekvtisni.cz.  


© Člověk v tísni, o.p.s.