30.06.2011 Olomouc: Další workshop na prostějovském SOU

V pátek 17. června proběhl na SOU stavebním v Prostějově další workshop C´est la vie, tentokrát pro učně z oboru malíř a klempíř.

Skupina nebyla příliš početná, ale byla různého věkového složení. Někteří ze studentů byli v prvním ročníku již podruhé, jiní přestoupili z jiné školy, oboru. Studenti byli aktivní, kreativní, workshop je myslím zaujal, především tím, že mohli uplatňovat vlastní zkušenosti ze života, vyzkoušeli si různé herní strategie – od práce na černo až po bezdomovectví.

Během workshopu kariérní poradce zjišťoval skutečný zájem a naplňování očekávání studentů, jejich uplatnitelnost, představu o budoucnosti, jejich spokojenost ve studovaném oboru, míru praxe. Někteří ze studentů měli ambice pokračovat ve studiu v podobě navazujícího studia zakončeného maturitní zkouškou, někteří spíše jen přečkat do plnoletosti.

Skupina byla velice dobře spolupracující, vstřícná, bez problémů respektovala předem domluvená pravidla.
Závěrečné shrnutí studenti přivítali a oceňovali námi poskytnuté informace, i když s mnohými již byli seznámeni, či měli vlastní zkušenosti. Do diskuze se aktivně zapojovali, sdíleli zkušenosti a byli vstřícní, přínos workshopu hodnotili kladně. Při shrnutí byl přítomen jeden z pedagogů.

 

Více informací o workshopech: jana.svetlikova@clovekvtisni.cz.  


© Člověk v tísni, o.p.s.