19.04.2007 KAZUISTIKA: I malé „pochybení“ znamená velkou ztrátu

Pan Karel je klientem pracovního poradce v Bílině Miloše Hrubého. Karel je starší muž a otec mnoha dětí. V mládí byl ve výkonu trestu. V kazuistice je kladen důraz na rizika ztráty kredibility mezi zaměstnavateli v případě doporučení nevhodného klienta.

Pracovní a rodinná anamnéza:
Panu Karlovi je 47 let, v současnosti žije se svou družkou a 5 dětmi v nejmenované lokalitě, jež je v Bílině jednou z nejohroženějších sociálním vyloučením. Objekt patří městu, a rodina pana Karla má k užívání dvě místnosti. Sociální zařízení je společné pro všechny rodiny, které v objektu žijí. Rodině pana Karla hrozilo vystěhování, a to především kvůli kriminální činnosti, kterou páchal nevlastní syn pana Karla. Vystěhování zamezili terénní sociální pracovníci působící v Bílině a také fakt, že za jedno kriminální jednání byl syn pana Karla umístěn do vazby.

Pan Karel byl jako mladý ve výkonu trestu, kde se vyučil oboru obráběč kovů. To, že je vyučen, mu dává větší šanci na trhu práce, současně však fakt, že byl ve výkonu trestu mu přijetí na některá pracovní místa ztěžuje. Pan Karel pracoval kontinuálně v různých zaměstnáních do roku 1999, od té doby je na v evidenci úřadě práce. V oboru, v němž je vyučen, má mnohaletou praxi. V současné době pracuje pan Karel nelegálně. Je však motivován najít si legální práci a postupem času se odstěhovat do lepší lokality.

Pracovní poradenství:
Pan Karel je jedním z mých prvních klientů. Pracuji s ním od června tohoto roku. Na počátku naší práce se objevil hned jeden problém, a to ten, že pan Karel ztratil výuční list. Takže jsem se zaměřil na vyřešení této zakázky, což trvalo zhruba 14 dní. Musel jsem zavolat do věznice a vyžádat si tento dokument. K mému překvapení s tím nebyl téměř žádný problém a dokonce byl výuční list poslán na mou adresu do mých rukou. Po vyřešení první zakázky jsme spolu začali intenzivně pracovat na hledání zaměstnání. Klient byl motivovaný, i když dlouhodobá nezaměstnanost v něm „pohřbila“ téměř veškerou motivaci hledat si zaměstnání sám. A jelikož pracuje nelegálně, nemá na hledání legálního zaměstnání čas. Jako první krok jsem spolu zpracovali klientův životopis.

Klienta jsem navštěvoval jednou týdně u něj doma.  Nosil jsem sebou nabídky práce v okolí, tzn. nejen v Bílině, ale také v Teplicích a Mostě. Zaměřoval jsem se především na zaměstnání, kde požadovali vyučení v oboru obráběč kovů. Tyto nabídky jsme pak spolu prošli a domluvili se na těch, které klientovi vyhovují, především z důvodu dojíždění. Tam jsem pak poslal klientův životopis nebo zavolal. Zároveň, pokud klient nebyl doma, přenechal jsem nové nabídky jeho ženě se slovy, že pokud bude mít pan Karel volno ať zkusí tyto zaměstnavatele kontaktovat sám. Na další schůzce jsem se však dozvěděl, že je nekontaktoval

První větší při práci s panem Karlem přišel ve chvíli, kdy jsem kontaktoval jednu teplickou firmu a mluvil s její jednatelkou. S tou jsem se domluvil, že i když v současné době mají zaměstnanců dostatek, během 14 dnů budou kontaktovat další a že mi dají vědět. Jelikož však tato firma nechala inzerát na úřadě práce, byl pan Karel poslán do firmy s umístěnkou. Požádal mě, abych jej tam doprovodil, s čímž jsem souhlasil. Domluvil jsem si s klientem přesný čas, kdy jej vyzvednu. Instruoval jsem jej, jak se má na pohovor připravit, že musí být slušně oblečený, umytý, střízlivý…..atd. a jak se má na pohovoru chovat, jak má mluvit atd. Klient byl v daný čas připravený a zeptal se, jestli s námi může jet ještě jeho známý. Znal jsem jej, takže jsem ho vzal s námi.
 
Zvrat nastal ve chvíli, kdy pan Karel promluvil z větší blízkosti na mistra. Mistr řekl, že z něj cítí alkohol a že s námi nehodlá dál ztrácet čas. Nedal mi prostor ani pokusit se o zaměstnání druhého klienta. Mistr ovšem řekl, ať přijdeme zítra, až klient bude střízlivý. Když jsme vyšli ven, zeptal jsem se pana Karla, jestli požil alkohol, a on mi odpověděl, že se ráno trochu piva napil. Po návratu jsem pana Karla instruoval tak, aby tam druhý den jel ještě jednou a „střízlivý“! Já jsem klienta bohužel doprovodit nemohl, jelikož jsem neměl čas. Já sám jsem trochu zapochyboval, jestli tam klient sám pojede.

Ještě ten den odpoledne jsem s klientem mluvil a k mému potěšení tam klient opravdu jel. Horší ovšem bylo, že klienta nevzali. I když nepožadovali vyučení v oboru (to však bylo výhodou), výuční list pana Karla je vůbec nezajímal.
V současné době hledáme s panem Karlem další vhodné zaměstnání. Jsem si jist, že za nezdar může z větší části klient sám, jelikož neuposlechl mých instrukcí, a i když se napil třeba jen trochu, ta „trocha“ stála oba klienty dle mého názoru hodně nadějnou šanci na zaměstnání.

Hypotézy a otázky:
Myslím, že nezodpovědnost klienta stála šanci na umístění do pracovního procesu v této firmě nejen jeho, ale bohužel i další klienty, jež budu doporučovat já. Vzhledem k tomu, že jsem emailem zaručoval zaměstnavateli spolehlivost a motivovanost klientů, o níž jsem i nadále přesvědčen, tento malý výpadek znamená zřejmě to, že o dalších klientech se tento zaměstnavatel se mnou bavit nebude. Toto je velké riziko naší práce, kdy byť i jedna malá klientova chyba může znamenat „zavření dveří“ pro klienty další.  S panem Karlem samozřejmě pracuji dál, musím se však z této situace poučit a snažit se zamezit tomu, aby se opakovala.

Závěr:
Jsem si jist, že klient si je svého neuváženého jednání vědom, a že do budoucna se u něj opakovat nebude. Snažím se klientovi najít nové nabídky práce a doufat v to, že brzy začne legálně pracovat. Jen doufám, že jej tato situace neodradí a bude stále stejně motivovaný si práci najít. Klienta budu též při každé návštěvě intenzivně připravovat na další pohovory, aby se stejná nebo podobná situace již neopakovala.
    

Terénní sociální pracovník
© Člověk v tísni, o.p.s.