23.03.2012 Olomouc: Maturita? Bez dokončeného 9. ročníku ZŠ mají žáci smůlu!

Řada žáků ZŠ, kteří v minulosti opakovali ročník, zvažuje, zda má cenu na škole pokračovat i po uplynutí povinných devíti let školní docházky a školu často opustí již na konci 7. či 8. ročníku.  Na vybraných učebních oborech žáky s nedokončeným základním vzděláním přijímají, ale celkově sebou rozhodnutí odejít ze školy před absolvováním posledního ročníku nese řadu nevýhod.
Žáci se tak totiž připraví o:    

1) čas na pečlivé rozmyšlení volby školy a konkrétního studijního oboru, který by chtěli studovat a směřovat k němu svou profesní dráhu;
2) možnost zlepšit si před podáním přihlášky známky a tudíž i celkové průměry na vysvědčení, což je rozhodující kritérium pro přijetí na většinu středních škol či středních odborných učilišť.

 

Pokud se žáci přesto rozhodnou opustit školu po absolvování povinné devítileté docházky (aniž by měli dokončené základní vzdělání), narazí při studiu na učilištích na další úskalí:


1) chybí jim znalosti učiva z 8. a 9. ročníku ZŠ, což je může při dalším studiu na SŠ a SOU významně znevýhodnit a demotivovat.
2) V případě úspěšného studia na něj v budoucnu nemohou dále navázat (například maturitním studiem), protože narazí na podmínku úspěšně ukončeného základního vzdělávání.

 

Více informací o kariérním poradnství v olomouckém kraji: jana.svetlikova@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.