22.10.2007 KAZUISTIKA: Když se smůla lepí na paty

info_sedivy.jpgPaní Marii je čtyřicet let, je vdaná a má dvě děti, dvanáctiletého Honzu a desetiletou Zuzanku. Ještě vánoce slavila celá rodina pohromadě v malém bytě. Dnes však paní Marie žije s dětmi v azylovém domě a manžel bydlí na ubytovně pro bezdomovce...

... Rodinná a pracovní anamnéza
Společně bydlet v azylovém domě nemohou, protože azylový dům je určen pouze pro matky s dětmi. Manžel tam za nimi pouze pravidelně dochází. Problémy rodiny začala před pěti lety, kdy jejich malý domek na jednom z plzeňských předměstí zatopila srpnová povodeň. Voda dům vážně poškodila, došlo i k propadnutí stropů. Dům nebyl pojištěn.Stát jim, stejně jako dalším postiženým, přislíbil finanční pomoc, ale oni nakonec usoudily, že oprava je nad jejich síly a domek prodali. Poškozený dům už neměl valnou hodnotu a půlka z peněz co za něj dostali připadla manželově první ženě.

Rok bydleli ve bytě, který jim pronajalo město, pak si našli vlastní pronájem.V malém pronájmu vydrželi do minulého roku, kdy oba přišli o práci a nedokázali pronájem platit. Začátkem roku se museli vystěhovat, a vzhledem k tomu že rodina neměla peníze, museli zvolit azylové bydlení.

Paní Marie má pouze základní vzdělání. Bohužel se nikdy nevyučila. Je v částečném invalidním důchodu, který ještě před deseti lety byl plný. Její zdravotní stav je však na jeho hranici, tu však dle slov lékaře nemá šanci překročit. Nesmí pracovat ani v sedě ani ve stoje. Doporučeno je střídat pracovní pozice a pracovat spíše na zkrácený pracovní úvazek.

Dalším klientky problémem je také péče o děti. Obě děti se potýkají se zdravotními potížemi a navštěvují kvůli nim speciální třídy. U dcery se jedná o problémy s astmatem a syn trpí problémy psychickými. Manžel si před dvěma měsíci zlomil nohu byl dokonce hospitalizován a ještě měsíc bude rehabilitovat než se bude moc pokusit také hledat práci.

Pracovní poradenství
Když jsem s klientkou začala pracovat, byla její situace jiná než v současnosti.Rodina měla vlastní byt a žila pohromadě. Měly jsme daleko více možností vzhledem k tomu, že část péče o děti mohl převzít manžel. Nyní, když klientka je v azylovém domě, není nikdo kdo by se na péčí o děti podílel.V reálu to znamená, že klientka potřebuje ráno vypravit do školy a co nejdříve po jejich návratu být doma. Dalším omezením je klientčin zdravotní stav a nedostatečné vzdělání. Předchozí pracovní zkušenosti se týkají práce ve výrobních družstvech invalidů či úklidových pracích. Toto všechno nás při hledání zaměstnání omezuje.

Na počátku naší spolupráce jsem s klientkou sestavila životopis a pokusily jsme se společně vytipovat pracovní možnosti. Jako nejschůdnější se nám jevily úklidové práce, doplňování zboží či uplatnění v chráněných dílnách. Při hledání úklidových prací a doplňování zboží jsme většinou narážely na nevhodnou pracovní dobu či fyzickou náročnost práce. Nakonec se podařil sehnat úklid od 8hod. do 14:30hod. Klientka první den nastoupila, ale hned druhý den musela s dítětem k lékaři a sama měla zdravotní problémy. Takže z práce sešlo.

Souběžně jsem také oslovila chráněné dílny.V jedné byli ochotni klientku přijmout a klientka nepovažovala za problém dojíždění . Bohužel se nakonec ukázalo, že pro není místo na dámské šatně. Nicméně námi oslovené chráněné dílny, přislíbily, že pokud se u nich uvolní vhodné pracovní místo, budou nás kontaktovat. Další možností, kterou bych ráda prověřila je možnost klientčiny rekvalifikace, pokusím se kontaktovat ÚP a ve spolupráci s ním, najít vhodnou rekvalifikaci.

Hypotézy a otázky
Ze začátku spolupráce s paní Marií jsem měla obavy zda je dostatečně samostatná. Ukázalo se, že toto není problém. Větším problémem je mírná emoční labilita, kdy klientka je plačtivá a vše si vztahuje vůči sobě, což hlavně pramení ze současné situace. Péče o děti také nebyla takovým problémem. Momentálně to však činní situaci velice obtížně řešitelnou. S tímto problémem se však setkávám často. Pokud matka zajišťuje péči o děti sama a nemá dostatečné vzdělání, které by jí dávalo šanci na práci, která nepodléhá směnnosti (tzn. min. středoškolské), je její možnost uplatnění velice omezená.

Závěr
Spolupráci s klientkou zatím nevzdávám. Stále hledám další možnosti. Vidím u klientky motivaci. Zkusíme tedy ještě možnost rekvalifikace. Nebo prostě budeme mít trochu štěstí a uvolní se místo v chráněných dílnách.


Lucie Routová
© Člověk v tísni, o.p.s.