18.02.2009 KAZUISTIKA: Více takových

info_kaz_jer.jpgPro naší práci je povzbuzující, požádá-li nás o spolupráci sociálně slabý, zato však motivovaný, zkušený a kompetentní klient. Ale ne vždy vedou ideální předpoklady k idylické spolupráci, na jejímž konci je spokojený pracující klient.


Rodinná anamnéza:

Paní Ištváňové je 53 let. Žije v centru krajského města v městském bytě společně s manželem. V současné době s nimi žije ještě jejich dcera s manželem a dvěma vnučkami, ti se však v dohledné době budou stěhovat do „svého". V centru města žije paní Ištváňová asi 3 roky. Předtím bydlela s rodinou na sídlišti. Rodina spolupracovala v průběhu posledních 5 let na několika zakázkách s terénním sociálním pracovníkem. Míra sociální integrace této rodiny je vyšší než u klientů žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Pracovní anamnéza:

Paní Ištváňová má ukončenou základní školní docházku. Jeden rok se učila na keramičku, školu však nedokončila. Dokončila ale kurz na drážní jeřábnici, dále kurz zdravovědy a kurz „asistent ve škole". Částečně ovládá ruský a německý jazyk, vlastní řidičský průkaz skupiny B, ale aktivně neřídí.

Klientka má relativně bohaté pracovní zkušenosti - pracovala 8 let jako uklízečka v továrně; 6 let u Českých drah jako traťová dělnice; 2 roky prodávala v kantýně; 6 let pracovala jako skladnice v další továrně, dále půl roku v soukromé firmě jako dělnice; 4 roky jako sociální asistentka při práci s dětmi v neziskové organizaci a v posledních třech letech uklízí v rámci veřejně prospěšných prací.

 

Pracovní poradenství:

Na počátku naší spolupráce již klientka pracovala. Měla však zájem na získání lépe placeného místa nebo nalezení vhodné brigády či práce na zkrácený úvazek, která by jí pomohla vylepšit si finanční situaci. Během prvních pěti konzultací, v rámci kterých jsme se snažili najít vhodné a platově zajímavější zaměstnání, se ukázalo, že by klientka raději zůstala u zaměstnání stávajícího a k němu by ráda přibrala brigádu nebo druhé zaměstnání. Důvodem byla nejistota při nástupu do nové pozice (zkušební doba, neznámé prostředí apod.), ale zároveň i relativní spokojenost s prací u současného zaměstnavatele.

Největším omezením při hledání přivýdělku byla pracovní doba klientky. Hledali jsme zaměstnání na poloviční nebo menší úvazek a to pouze na odpolední směnu. Podařilo se mi kontaktovat předsedu Společenství vlastníků domu nedaleko klientčina bydliště, který sháněl pracovnici na úklid veřejných prostor. Spolu jsme vyjednali pracovní podmínky, nástup, plat apod. Klientce jsem předložil vyjednané podmínky a po jejím souhlasu jsme uskutečnili společnou schůzku se zaměstnavatelem, který ji na základě pohovoru přijal. Nástupním dnem je první den následujícího měsíce.

Závěr:

Oboustranně kvalitní spolupráce s paní Ištváňovou spěla nezadržitelně k úspěšnému ukončení zakázky. Vzhledem k dosavadním zkušenostem nepředpokládám výraznější komplikace po nástupu klientky do zaměstnání. Pro každý případ však na mne mají obě zúčastněné strany kontakt.


Vít Kučera
© Člověk v tísni, o.p.s.