30.06.2009 KLUB ZASTÁVKA: Workshop - strukturovaný životopis

Aktivita zaměřená na problematiku uplatnění se na trhu práce. Kromě tréninku dovednosti sestavení strukturovaného životopisu podporuje tato aktivita také sebeuvědomění si svého postavení na trhu práce.

Název aktivity: Workshop - strukturovaný životopis

Kdy: 3.3.09

Kde: Komunitní centrum Prádelna

Realizátor (kdo se z týmu OPPA účastnil+dobrovolníci):

Gabriela Kallová, Lucie Jindráková

Charakteristika aktivity:

Interaktivní workshop postavený na skupinové práci zaměřený na tvorbu strukturovaného životopisu.

Počet účastníků: 28

Co se dělalo (a jak to probíhalo):

Úvodní seznamovací aktivita s uvedením do tématu, skupinová aktivita na vypracování životopisu, prezentace životopisů, závěrečné shrnutí.

Závěr:

Všechny skupiny vypracovaly strukturovaný životopis, který pak na závěr prezentovaly. Workshopu se zúčastnil velký počet dětí, proto jsme musely děti rozdělit do poměrně početných skupin (cca po 5-6 dětech). V tomto počtu pak dochází k pasivnímu přístupu některých členů skupiny. Ideální počet lidí ve skupině pro tuto aktivitu jsou 3 lidé.

3_loga_velikost_10.jpg

Evropský sociální fond

Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti


Daniel Hůle
© Člověk v tísni, o.p.s.