12.06.2006 KAZUISTIKA: Negativní dopad vyššího věku

Nejen etnická příslušnost, ale mnoho dalších faktorů ovlivňují úspěšnost při zaměstnávání našich klientů. Takovým faktorem je např. vysoký věk uchazeče o zaměstnání. Na příběhu paní Anny lze pozorovat, jak  stáří snižuje šance k uplatnění na pracovním trhu.

Pracovní a rodinné předpoklady
Paní Anna žije na jednom velkém libereckém sídlišti. Ve svých 54 letech má všechny děti dospělé a je několikanásobnou babičkou. V bytě 2+kk žije sama. Anna je rozvedená už dlouhá léta a děti vychovávala sama. Je energická, s kladným přístupem k životu a rozvinutou schopností se vypořádat se složitými situacemi.

Anna má dokončenou pouze základní školu. Začala i s učebním oborem, ale nedokončila jej. Od svých 15ti let pracuje. Dlouhou dobu pracovala jako dělnice v liberecké Textilaně a přes pomocné práce a úklid se dostala na pozici pomocné kuchařky, které se věnovala dlouhá léta. Byla zaměstnankyní firmy, která zajišťovala stravování v závodních jídelnách továren a v jídelnách základních škol. Rušením škol došlo i ke zrušení jídelny, ve které Anna pracovala. Před rokem dostala výpověď a od té doby je v evidenci Úřadu práce. Nyní žije ze sociálních dávek, které pokryjí pouze náklady spojené s bydlením. Na živobytí jí příliš nezbývá a tak musí využívat pomoci svých dětí. Anna by ráda pracovala jako dělnice v nějaké liberecké firmě. Nevadí jí dojíždění v Liberci, ani třísměnný provoz. Ráda se přizpůsobí požadavkům zaměstnavatele.

Pracovní poradenství
Anna je velmi schopná žena, která svůj zájem najít si práci myslí opravdu vážně. Sama vyhledává nabídky zaměstnání – většinou přes známé, kteří v těchto továrnách pracují. Zúčastnila se několika pracovních pohovorů, které vesměs dopadli stejně. Nebyla přijata, z důvodu momentálního nepřijímání nových zaměstnanců, vysokého věku nebo nízkého vzdělání. Toto byly „oficiální“ důvody. Anna však uvádí, že v některých případech vycítila diskriminaci z důvodu jejího romství.

Anna mne oslovila s žádostí o spolupráci v době, kdy byla již unavená ze stálého odmítání. Jako cíl naší spolupráce jsme si určili nalezení zaměstnání pro Annu na hlavní pracovní poměr a podporu v udržení si této pozice. Časový horizont jsme si neurčili. Jako první krok jsme si ujasnili, o jaké pozice má Anna zájem, zda je ochotná pracovat na třísměnný provoz a vytvořili jsme životopis.

Doporučila jsem jí dvě pracovní nabídky a jelikož Anna nepotřebuje doprovod, zašla si na pracovní pohovory sama. V prvním případě se jednalo o práci v pekárně, na třísměnném provozu. S touto pekárnou měla Anna už zkušenost, v minulosti zde krátce pracovala. Při pohovoru s majitelem jí bylo zaměstnání přislíbeno, ovšem při jednání na personálním oddělení byla odmítnuta, z důvodu plného stavu zaměstnanců.

V druhém případě se jednalo o dlouhodobou brigádu v úklidové firmě. Tuto nabídku Anna odmítla. Příjem by musela uvádět na ÚP i na sociálním odboru a potom by jí byly odebrány sociální dávky. Příjem z brigády by ale nepokryl ani náklady spojené s bydlením. Takovýto důvod odmítnutí považuji za relevantní. Dalším krokem naší spolupráce bylo zaregistrování do pracovních agentur. Na sjednanou schůzku se omluvila ze zdravotních důvodů. Anna má v několika továrnách podanou žádost uchazeče o zaměstnání  (vyplněný dotazník se životopisem), který ji nechali vyplnit na vrátnici. Pravidelně s Annou voláme na personální oddělení, kdy budou přijímat nové zaměstnance, ale výsledek bude znám až v průběhu června.

Hypotézy a otázky
Anna se velmi snaží získat práci, avšak nedaří se jí to již téměř rok. V čem je problém? V její kvalifikaci? Myslím si, že ne. Základní vzdělání v dělnických profesích není překážkou. Anna sama říká, že nabídek je dost, ale když zaměstnavatel zjistí, že je Romka a kolik jí je let, nepřijme ji. Diskriminace podle věku a etnické příslušnosti je poměrně rozšířená.

Proč Anna odmítla brigádu u úklidové firmy? Svůj výdělek by musela předkládat na ÚP i na sociálním odboru, který ji vyplácí sociální dávky. Výdělek by byl cca 2000Kč měsíčně, což by způsobilo odebrání či výrazné snížení dávky. Anna by potom neměla finanční prostředky ani na zaplacení nájemného a její situace by se ještě více zhoršila.

Závěr
Věřím tomu, že se podaří pro Annu najít zaměstnání. Z toho jak klientku znám si dokáži představit, že se bude všemi silami snažit si práci udržet. Potenciál v nabídkách práce vidím v průmyslové zóně města.


Barbora Šolková
© Člověk v tísni, o.p.s.