28.01.2010 ANALÝZA: Deklarovaná RPSN versus modelová RPSN

nahled_graf.gifPo úspěšné kampani "Index predátorského úvěrování" zaměřené na nebankovní poskytovatele spotřebitelských úvěrů, jsme upřeli pozornost také na banky. Zejména v uvádění povinné sazby RPSN se mezi jednotlivými bankami vyskytují velké rozdíly. 

Na konci listopadu vyrazili pracovníci společnosti Člověk v tísni na pobočky 8 velkých českých bank, aby přímo v terénu zkusili uzavřít smlouvu o úvěru. Aby bylo srovnání co nejstandardnější, všichni uváděli shodné informace o své osobě, až na pohlaví. Údaje byly následující:

věk: 30 let

stav: svobodný s partnerem, partnerkou

zaměstnání: pracovní smlouva na dobu neurčitou

čistý měsíční příjem: 20.000 Kč

bydliště: v pronájmu

 

Následně byly tištěné údaje ještě dodatečně porovnávány s údaji na internetových stránkách a teprve poté byly zahájeny výpočty. Metodika výpočtu byla jednotná u všech bank a do výpočtu byly zahrnuty veškeré náklady spojené s úvěrem, tedy kromě pravidelných měsíčních splátek také poplatek za zprostředkování, vedení účtu, správa úvěru, povinné pojištění a další platby. K výpočtu byla zvolena tabulka dostupná na oficiálních stránkách České obchodní inspekce a zároveň byl celý postup kontrolně přepočítán osloveným finančním matematikem.

 

Výsledky výzkumu byly překvapující i pro nás. Podobně jako při srovnávací analýze praxí jednotlivých nebankovních společností, i zde nás překvapily rozdíly mezi jednotlivými bankami. Na jedné straně je jedna banka, která uvádí sazbu RPSN na setinu shodně s námi vypočítanou sazbou RPSN, na straně druhé jedna z největších bank uvádí poloviční sazbu oproti námi spočítané. Práve v důsledku výrazných nesrovnalostí jsme se rozhodli testované banky nejprve oslovit oficiálním dopisem. V dopise je, podobně jako před půl rokem nebankovní společnosti, upozorňujeme na zjištěné nedostatky a vyzýváme je k nápravě. Hlavním cílem tohoto výzkumu totiž není skandalizace jednotlivých společností, ale pokus o zkvalitnění služeb poskytovaných klientům. Následující graf proto obsahuje konkrétní hodnoty jednotlivých bank, ale je "slepý" a není poznat které hodnoty patří jaké společnosti. Tyto hodnoty budou doplněny během začátku roku 2010 a v případě, že některá banka změní svoji praxi, tyto údaje změníme.

 

Graf: Porovnání deklarovaných a modelových sazeb RPSN

graf.gif

 


Daniel Hůle
© Člověk v tísni, o.p.s.