11.10.2010 Praha: Kariérní poradci zahájili spolupráci s ministerstvem vnitra

Kariérní poradci pražské pobočky Člověka v tísni navázali během září spolupráci s Programy prevence kriminality ministerstva vnitra a ve spolupráci s poručíkem Janem Holubem navštívili s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit policejní muzeum, kde si nejen společně prohlédli exponáty, ale zúčastnili se i tématické přednášky.
Na závěr si děti měly možnost vyzkoušet základní výstroj zásahových jednotek a také způsob zajištění zbraně proti výstřelu. V dalších měsících je přislíbena exkurze výcvikového kinologického centra či prohlídka stájí jízdní policie.  
Bližší informace o plánovaných volnočasových aktivitách získáte na adrese barbara.halirova@clovekvtisni.cz či na tefonním čísle (+ 420) 734 428 389.
© Člověk v tísni, o.p.s.