5.11.2010 Sokolov: Deváťáci z Ostrova se zúčastnili workshopu „Kdo jsem a kdo budu“

Ve středu 15. září se na ZŠ Májová v Ostrově uskutečnil půldenní workshop Kariérního poradenství pro devatenáct žáků z 9. třídy. Účastníci workshopu pracovali s pracovními listy „Kdo jsem a kdo budu“, které zahrnují celkem šest aktivit zaměřených na možnosti budoucího pracovního uplatnění.
Většina z účastníků již dříve přemýšlela o svém dalším vzdělání, část z nich si ale potřebovala ujasnit rozdíl mezi studiem na středním odborném učilišti a střední škole. Zajímavou zkušeností byla pro žáky také možnost sestavit si svůj životopis.   

Bližší informace o nabídce workshopů pro školy: lukas.svoboda@clovekvtisni.cz či na telefonním čísle (+ 420) 774 582 808. 


© Člověk v tísni, o.p.s.