29.11.2010 Plzeň: Workshop Šitkredit pro žáky osmých tříd ze ZŠ Nalžické Hory

V úterý 19. října se na základní škole v Nalžovských Horách konal workshop Šitkredit - peníze a život na dluh, kterého se zúčastnilo třináct žáků z osmé třídy. 

Žákům byl nejdříve promítnut dokumentární film Šitkredit, po kterém následovala reflexe filmu, kdy žáci rekapitulovali finanční propad jednotlivých aktérů, hledali momenty, které dlužníky do dluhové pasti přivedly. Děti pak přemýšlely o tom, jak se mohli negativním důsledkům špatné půjčky vyvarovat. V rámci workshopu byly vysvětleny pojmy jako kontokorent, revolving, exekuce, rozhodčí doložka, lichva, konsolidace, ručitel.

Žáci se během workshopu zamýšleli nad důvody, které vedou k půjčování si peněz, představili si okolnosti, za jakých by si oni sami byli ochotni půjčku vzít. Poté byl věnován prostor pro určení výhod a nevýhod u bankovních a nebankovních společností, které půjčky poskytují. Děti měly zájem věnovat se hlavně otázkám jak se nezadlužit, jak se dostat z dluhů, jak pomoci člověku, který má dluhy, jak si vybrat správnou banku nebo jak fungují triky v reklamách na půjčky.

Workshop byl hodnocen pozitivně, přesto že vzhledem k omezeným časovým možnostem nebylo možné věnovat se všem otázkám, které žáky zajímaly. Na tato témata je pak možné navázat v dalších hodinách.


© Člověk v tísni, o.p.s.