9.11.2006 KAZUISTIKA: Možnosti tu jsou, i když se to nezdá

Jaký je osud lidí, kteří jsou podmínečně propuštěni z výkonu trestu? Jak je možné začít znovu s mnohasettisícovými dluhy když téměř všude požadují čistý trestní rejstřík? Pan Králík je člověk, bývalý dlouholetý vězeň, který se o to vše pokouší a my se mu snažíme pomoci...

Pracovní a rodinné předpoklady
Pan Králík bydlí v centru Kladna, pět minut pěšky od našeho kontaktního centra. Žije v domácnosti se svými rodiči a mladším, zdravotně postiženým bratrem. Je mu 34 let a je svobodný, v současnosti bez trvalého partnerského vztahu. Od roku 1997 do konce letošního března byl ve vězení. Byl odsouzen městským soudem v Praze na pět let nepodmíněně za spoluúčast na vraždě. Odvolal se k vrchnímu soudu v Praze s tím, že se snažil naopak oběť chránit, a že odmítl vykonat to, co nakonec vykonali jiní. Krajský soud mu ovšem trest ještě zvýšil, a to na dvanáct let nepodmíněně. Po odpykání dvou třetin trestu požádal o propuštění z vazby. Byl propuštěn na šestiletý podmíněný trest.

V současnosti je tedy p. Králík pul roku z vězení a jen těžko se orientuje ve světě, který se za dobu jeho pobytu ve vězení výrazně změnil. Je stresován představou, že nesmí udělat chybu. Už jich podle svého udělal dost. Přislíbil kamarádovi z posilovny, že mu pomůže s ochranou jisté osoby. Z ochrany se vyklubala objednávka na vraždu. Před zákonem utekl na Balkán i do Turecka, ale interpol ho po půlroce dopadl v Bulharsku, kde si odseděl šest měsíců, které mu však do odpykání trestu u nás nezapočítali. Neustále se vrací k nespravedlnosti celého případu a je silně zraněn tím, jak se všechno co myslel dobře, ve zlé obrátilo.

Před tím než byl uvězněn, vedl pestrý život. Na vojně se mu líbilo. Získal tam mnoho kompetencí včetně parašutistického výcviku, řidičského průkazu A,B,C a T, řadu osvědčení na zacházení s čerpadly a s kotli na tekutá a tuhá paliva. Oblíbil si zbraně, bojová umění a denně strávil několik hodin v posilovně. Patřil k elitním zásahovým jednotkám. Byl ve Svazarmu bojovým palubním střelcem. Po vojně pracoval především jako vyhazovač v nočních klubech a ochránce budov i osob.  

Jeho současnou situaci komplikuje i dluh, který se vyšplhal na pul milionu. Dluží především státu za soudní výlohy, advokátům a VZP za dlouhodobé neplacení pojistného. Je připraven své dluhy splácet, ale doposavad neměl z čeho. Jeho půlroční snažení sehnat dobře placenou a spolehlivou práci selhávalo především na neochotě zaměstnavatelů přijmout někoho, kdo je v podmínce. Také se marně snažil zvýšit si vzdělání. Chtěl studovat na střední odborné škole technické v Moravské Třebové. Jeho snem je dostat se zase do armády a být letcem. Jakákoliv vojenská škola nebo návrat do armády je však v současnosti zcela vyloučen. P. Králík se pokusil realizovat svůj sen ve francouzské cizinecké legii. Ani tam však neuspěl. Údajně proto, že se nedostavil včas na druhé kolo testů.  

Bohužel už ani zdraví bývalého atleta, vojenského polouniverzála  a závodního tanečníka – p. Králíka, nedoznává takových kvalit jako dříve. Měl poslední rok ve vězení nehodu, po které mu měli být amputovány obě nohy. Díky drastické léčbě se z toho dostal, ta však zanechala trvalé následky.

Pracovní poradenství
Pan Králík přišel do našeho kontaktního centra s tím, že hledá někoho, kdo by mu pomohl. Po celou dobu naší spolupráce zdůrazňoval, že potřebuje někoho, kdo se za něj postaví, a kdo ho dostane z tísně ven. Hned od začátku se netajil tím, že je v podmínce, za co a jak dlouho byl ve vězení, a že má velké dluhy. Současně však působil silně motivován k tomu, nevrátit se zpět do vězení. Svým vystupováním mě přesvědčil, že má vůli a chuť pracovat a začít splácet dluhy. Ujistil jsem ho, že mu rád pomohu, a že zatím nemám důvod mu nevěřit. Představil jsem mu služby, které nabízíme a požádal jsem ho, aby vyjádřil své předpoklady, představy a požadavky na práci, kterou by chtěl dělat. Sepsali jsem podrobnou životní anamnézu. Časový horizont naší spolupráce jsme si neurčili.

Ukázalo se, že za půl roku, co je z vazby venku, se mu podařilo sehnat jen práci na dohodu o pracovní činnosti ve stavebnictví. Tam mu však bezdůvodně krátili plat a mezi spolupracovníky měl problémy kvůli podmínce. Přes intenzivní snahu sehnat práci neuspěl. Sdělil mi, že je sice vyučený instalatér, ale přál by si dělat řidiče nákladního nebo osobního auta. Vyrozuměl jsem z jeho obav, že by raději pracoval sám než v kolektivu. Navíc ho po nehodě jeho ošetřující lékař varoval před prací v prašném prostředí, tedy jakékoliv větší provozy nepřipadaly v úvahu.

Na základě výše zjištěného jsem si nebyl jist, zdali p. Králík je vůbec naším klientem. Pan Králík není Rom, ani nebydlí v sociálně vyloučené lokalitě. Navíc jeho minulost může vzbuzovat jisté pochyby, zda s takovým člověkem vůbec spolupracovat. Rozhodl jsem se případ konzultovat s vedoucím pracovních poradců. Shodli jsme se na tom, že je na místě uzavřít s P. Králíkem zakázku a pomoci mu získat vhodné zaměstnání. Obratem jsem p. Králíka telefonicky informoval o naší další schůzce. Přišel na minutu přesně a přinesl dokumentaci, kterou jsem od něj žádal.

Představy p. Králíka o zaměstnání, které by mu vyhovovalo, nebyly, vzhledem k jeho předpokladům, nijak skromné. Minimální mzdu si představoval okolo 20.000 hrubého. Přál si pracovat pro člověka, který mu dá důvěru a on se mu odvděčí solidností a spolehlivostí. Někdo takový se ovšem s trestním rejstříkem p . Králíka hledá obtížně. Na druhou stranu bylo zřejmé, že je p. Králík schopen si schůzky s potenciálními zaměstnavateli sjednávat sám, není potřeba jej na ně doprovázet a dostavuje se na ně včas a připraven. Po celou dobu naší spolupráce nebyl veden na úřadu práce, i když během již zmíněného půl roku několikrát byl. Důvodem proč nebyl veden na ÚP tentokrát, byl rozjednaný pracovního poměru v dodavatelské firmě, kam však nenastoupil. Stále s nimi vyjednával podmínky a čekal, že se mu ozvou. Vyznělo to však do ztracena, ale p. Králík se na UP nezaregistroval, i když jsem mu to doporučoval. Usilovně však volal na kontakty potenc. zaměstnavatelů, které jsem mu předkládal. Dostavoval se na schůzky a referoval mi, jak pokračuje ve svém snažení. Sešel jsem se s jeho kurátorkou z probační a mediační služby. Vyměnili jsem si informace o našem společném klientovi a dohodli pravidla spolupráce. Kontaktoval jsem i psycholožku pracující při ÚP a konzultovali jsme možnosti jak p Králíkovi pomoci.

Krom řidičských povolání jsem p. Králíkovi doporučil i jedno instalatérské místo. To se ujalo. Byl přijat na týdenní záuční dobu a minulý týden mi volal, že již podepsal smlouvu a moc mi děkoval. Plánuji s ním však být stále v kontaktu a v dohledné době se spojit i s jeho zaměstnavatelem.

Hypotézy
Měsíc intenzivní spolupráce přinesl své ovoce. Uvidí se na jak dlouho. Mám dojem, že jsme měli štěstí, což ve mně vzbuzuje obavy, aby se můj klient vzápětí nespálil. I když je vše na dobré cestě, není jisté, že pan Králík v práci vydrží a začne splácet dluh. Obávám se také, aby v budoucnosti někdo výrazněji nezneužil prostého uvažování milovníka zbraní p. Králíka natolik, že by zlomil jeho snahu žít jiný život, než jaký žil donedávna.

Závěr
Přes nutkavou potřebu mého klienta neustále se vracet k tématům, která souvisí s jeho minulostí, a která jsme již probrali, jsem u něj spatřoval obrovskou chuť dostat se z tíživé situace, a to především vlastním přičiněním. Také proto jsem otevřen naší další spolupráci, i kdyby tato příležitost nevyšla.Jan Zajíc
© Člověk v tísni, o.p.s.