1.12.2010 Ústí nad Labem: Workshop Pracovně právní vztahy na ZŠ Anežky České

Ve čtvrtek 25. listopadu se na základní škole Anežky České v Ústí nad Labem konal další z cyklu workshopů Pracovně právní vztahy.

Setkání, kterého se zúčastnilo celkem 24 žáků z deváté třídy, navázalo na předchozí dva workshopy. Asistující výchovná poradkyně, která vede na škole mj. předmět nazvaný „Volba práce“ požádala, zda by tento seminář nemohl být tentokrát veden více výukově, neboť žáci této třídy budou totož zanedlouho psát písemnou práci, která bude obsahovat i předmět tohoto semináře. Deváťáci byli poměrně pasivní a příliš neragovali na podněty. Na konci semináře dostali nevyplněné pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti a za pomoci kariérního poradce, který vedl worhshop, se je snažili vyplnit.

Více informací: jiri.stary@clovekvtisni.cz.


© Člověk v tísni, o.p.s.