Ostatní workshopy

 

 

a) Finanční gramotnost

Obsahem jsou instruktážní videa, počítačové prezentace, interaktivní aplikace a týmové hry na témata finanční gramotnosti. Zejména je workshop zaměřen na témata: smysl užívání peněz, druhy platebních prostředků, sestavování rodinného rozpočtu, úvěry a nebezpečí pasti dluhové spirály, příjem a nezbytné a zbytné výdaje. Doba trvání workshopu je 2 vyučovací hodiny včetně přestávky a je určen pro třídy nebo skupiny 10 až 20 dětí.

b) C´est la vie (deskové)

Worskhop, který je zaměřen na získávání sociálních kompetencí, na vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikaci s úřady, trávení volného času apod. Workshop nabízí mnoho scénářů, takže studenti si sami mohou udělat představu, co vše takový život může obnášet

c) Absolvent

Workshop se skládá ze šesti bloků: hodnota uchazeče o zaměstnání a jeho možnosti na trhu práce; možnosti a rizika při hledání zaměstnání; jdu na … pohovor, ÚP, do zaměstnání; práce na černo v kontextu nezaměstnanosti; práce v zahraničí; zadlužení. Jednotlivé bloky jsou realizovány formou prezentace, která je doplněna interaktivními aktivitami a diskusí. Je možné zvolit celý cyklus šesti bloků, případně uspořádat jednotlivá témata do takových celků, které budou nejlépe vyhovovat potřebám konkrétní školy a studentů.

d) Dluhová problematika

Workshop rozdělen na dvě části - teor. část - získání základních informací, které se týkají dluhové problematiky. Prakt. část - čtení ze smluv o půjčce nebo úvěru, navazuje na teoretickou část. Cílem workshopu je seznámit se zákl. pojmy dluhové problematiky, informovat o právní závaznosti, seznámit s rozdílem bankovních a nebankovních společností atd. a podpořit schopnost odhalit nástrahy smluv.

e) Poetry slam

Snaha v účastnících probudit zájem o poezii všedního dne a o jazyk jako takový, podpořit je v překonání ostychu z veřejného vystoupení, probudit v nich fantazii a rozvinout vlastní slovní projev. Cílem je u rozšíření slovní zásoby, kreativního vyjadřování, komunikativních schopností a schopnosti sebeprezentace.

f) Kdo jsem a čím budu

Obsahem workshopu je šest pracovních listů, na kterých se zjišťuje temperament, zájmy, možnosti, chuť studovat daného člověka. Cílem je především objektivní zhodnocení vlastních schopností, což má vést k vhodné volbě profesního zaměření.

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.