0. Preambule
Podpora politiky zaměstnanosti je jednou z klíčových priorit vládní politiky i politiky EU. Vedle postavení žen na trhu práce představují Romové a obecně lidé ohroženi sociálním vyloučením jednu z nejvýznamnějších cílových skupin všech prozaměstnanostních politik. Efektivita těchto opatření je spornou otázkou ve srovnání s vlivem, který představuje prosperující ekonomika, ale přesto má individuální práce s klienty ohroženými sociálním vyloučením důležité místo v transformující se společnosti. Individuální práce s klienty má smysl v dlouhodobé perspektivě pouze v případě, že je doprovázena skutečnou znalostí prostředí, ze kterého klient pochází. Důležité je klást individuální přístup nad paušalizující  znalost a pravidla. Kombinací terénního přístupu a rozvíjení analytických schopností pracovních poradců můžeme dosáhnout unikátní a všestranné služby našim klientům.  

Držíte v ruce Metodiku pracovního poradenství. Cílem textu není ve všech detailech představit službu, ale spíše představit Pracovní poradenství v širších souvislostech s akcentem na vybrané detaily. 

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.