Projekt: Uč se, more, nebo budeš bit!

Předkládaný projekt představuje ucelený systém koncepcí, nástrojů a řešení. Zvláštní důraz je kladen na dlouhodobou udržitelnost realizovaných aktivit. Tato udržitelnost je zohledněna vhodně zvolenou architekturou celého projektu, kdy existuje přirozená návaznost některých aktivit. Jedná se především o efektivní koncepci přímé práce s klienty v návaznosti na výsledky analýz. Podobně i kombinace služeb podpory vzdělávání a pracovního poradenství směřují ke komplexnímu přístupu vůči cílové skupině. Důležitým prvkem projektu je průběžná evaluace, která má za cíl minimalizovat riziko odchýlení se od vytyčených cílů projektu. Celkově je projekt zaměřen spíše na dlouhodobou práci s klienty než na vysoký počet podpořených osob, protože jsme na základě mnohaletých zkušeností přesvědčeni, že dlouhodobější práce s klientem je jednou z mála strategií, jak měnit sociální realitu cílové skupiny. V projektu budou aplikovány nástroje, které byly vyvinuty naší organizací v expertním týmu. Tímto produktem jsou diagnostické testovací sady, které mají za cíl pomoci klientům s volbou vhodného zaměstnání v návaznosti na jeho vlastních predispozicích. Při naplňování cílů projektu budou zohledněny mnohaleté zkušenosti v práci s cílovou skupinou.  

 

 


 

3_loga_velikost_10.jpg

Evropský sociální fond

Praha & EU - Investujeme do vaší budoucnosti

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Magistrátem Hlavního města Praha

Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.