WORKSHOP „C´EST LA VIE“

trénink sociálních kompetencí

nabízí pražská pobočka Programů sociální integrace
Člověk v tísni, o.p.s.

selavi_fotky_letak.jpg


KOMU JE WORKSHOP URČEN?
  • žákům 8. a 9. tříd základních škol
  • studentům středních škol
  • skupinám dětí ve školských a mimoškolských zařízeních (ve věku od 13ti let)

ANOTACE WORKSHOPU
Workshop je tématicky zaměřen na témata vzdělávání, zaměstnání, bydlení, komunikaci s úřady, trávení volného času. V rámci workshopu mají děti možnost zorientovat se v systému různých úřadů, různých typů smluv, vyzkoušet si pohovor u zaměstnavatele či pohovor u přijímacího řízení, naučí se psát životopis apod. Workshop simuluje život, kdy účastníci na začátku dostanou něco málo "peněz", občanský průkaz, mají ukončené základní vzdělání. Během workshopu mají za úkol nasbírat co nejvíce bodů, které se nasčítávají za získání bydlení, práce, vzdělání. Dále mají hráči několik možností, jak k tomuto cíli dojít - mohou volit různé strategie.

CÍL WORKSHOPU
Workshop je zaměřen na získávání sociálních kompetencí. Po jeho absolvování jsou si děti schopny lépe představit, co je v budoucím životě čeká a před jakými rozhodnutími budou nejspíše zanedlouho stát. Během workshopu si budou moci vyzkoušet různé modely chování, způsoby uvažování a různé dovednosti potřebné pro budoucí samostatný život (včetně scénářů, které by mohly vést k vážným životním obtížím). Děti svojí reflexí spojenou s herním zážitkem samy zhodnotí různé alternativy výběru životní cesty.

PODMÍNKY – jak workshop objednat?
Workshop realizujeme za smluvní ceny, pokud je realizován mimo Prahu, je nutno přičíst ještě náklady vynaložené na cestovné. Lze se domluvit na snížení nákladů, pokud škola či jiná organizace nakopíruje potřebné materiály ze svých zdrojů.

KONTAKTNÍ OSOBA
Pavel Marčík
E-mail: pavel.marcik@clovekvtisni.cz 
Tato sekce se připravuje.
© Člověk v tísni, o.p.s.